Otec plánuje materskú, avšak pravdepodobne dostane výpoveď. A oznámi nástup na „materskú“, je chránený pred výpoveďou? Čo ak dostane výpoveď a medzičasom je už na materskej? A ak mu stihne uplynúť výpovedná doba ešte pred materskou? Pozor na lehoty, aby ste o materskú napokon neprišli.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Ak oznámim nástup na „materskú“, som chránený pred výpoveďou?


Čo to znamená, že som v ochrannej dobe?

Znamená to, že zamestnávateľ Vám počas plynutia ochrannej doby nemôže doručiť výpoveď napríklad z dôvodu nadbytočnosti, organizačných zmien alebo zrušenia Vášho pracovného miesta. Nemôže Vám platne doručiť takúto výpoveď. Musí počkať, kým Vám ochranná doba skončí. Platne by Vám mohol doručiť výpoveď iba napríklad, ak by sa zamestnávateľ alebo jeho časť rušili.


Čo ak dostanem výpoveď a medzičasom nastúpim už na materskú?


Ak Vám uplynie výpovedná doba ešte pred materskou? Pozor na lehoty, aby ste o materskú napokon neprišli