Jesenné prázdniny 2021

28.10 a 29.10. 2021: pre všetky kraje

Začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021.


Ako je to s OČrkou počas jesenných prázdnin (škôlkari, školáci)

Materské školy – deti-nárok na ošetrovné

Ak bola škôlka, ktorú navštevuje Vaše dieťa, zatvorená na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napríklad mestská časť) – obvykle kvôli malému záujmu o otvorenosť škôlky počas jesenných prázdnin, riaditeľa alebo hygieny, máte nárok na poberanie ošetrovného, aj počas jesenných prázdnin (28., 29.10). Dôležitý je dátum uvedený v rozhodnutí, kedy je škôlka zatvorená.

Pozn. Materské školy nemajú jesenné prázdniny, na nich sa nevzťahujú prázdniny, tie majú iba školy. Preto to, či sú prázdniny alebo nie, nie je relevantné pre ošetrovné. Dôležité je to, či je škôlka zatvorená alebo otvorená. Ak je zatvorená a Vaše dieťa je do nej riadne zapísané, je tam nárok na ošetrovné, ak sa o dieťa budete starať počas tohto obdobia.


Základné školy – žiaci a nárok na ošetrovné počas jesenných prázdnin 2021

Ak je škola, alebo trieda zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, hygiena) ešte pred začiatkom jesenných prázdnin a toto „zatvorenie“ trvá aj počas jesenných prázdnin máte nárok na ošetrovné aj počas trvania jesenných prázdnin. Dôležité je, aký dátum je uvedený v rozhodnutí.

Avšak, ak je škola zatvorená, teda vyučovanie nie je iba preto, že sú jesenné prázdniny, toto nie je dôvod pre poberanie ošetrovné.

Ošetrovné je možné vo vyššie uvedených prípadoch poberať na zdravé dieťa do 11 rokov veku alebo až do 18.roku veku ( ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Nárok na ošetrovné počas jesenných prázdnin máte aj na choré dieťa do 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra na origináli žiadosti o ošetrovné) prípadne ide o dieťa až do 16.roku veku (ktorému sa náhle zhoršil zdravotný stav alebo dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy v krízovej situácii, potrebné potvrdenie pediatra na origináli Žiadosti o ošetrovné).


Všeobecne ešte pár upozornení k ošetrovnému

Upozorňujem, že ošetrovné sa poberá za kalendárne dni, teda aj cez víkendy a sviatky.

Ak ste zamestnanec, nemôžete mať príjem (mzdu) za obdobie poberania ošetrovného, za aktívnu prácu. Ani za homeoffice.

Nemôžete súčasne poberať pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské (PNku).

AK ste si počas trvania krízovej situácie o pandemické ošetrovné už žiadali, nevypĺňate znova žiadosť o pandemické ošetrovné, iba ku koncu mesiaca pošlete čestné vyhlásenie do Socpoist elektronicky, v ktoré dni ste sa o dieťa starali.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Dávka v nezamestnanosti a ošetrovné

#TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného (otázky a odpovede)