Právne pre rodiča

BLOG

 • Vyššie prídavky, rodičovské príspevky…Niektoré dávky pre rodičov sa zvyšujú k 1.7.2022/1.1.2023

  Niektoré peňažné dávky pre rodičov sa k 1.7.2022/1.1.2023 zvyšujú v súvislosti so zmenou sumy životného minima. Pripravila som pre Vás prehľad. S účinnosťou od 1.7.2022 sa zvyšujú sumy životného minima, a to na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z., ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov 25.06.2022. A to nasledovne: […] Čítať viac

 • Schválené zmeny: Prídavok na dieťa – daňový bonus na dieťa a krúžkovné

  Aktual. 22.6.2022: Zvyšuje sa suma prídavku na dieťa, daňového bonusu a zavádza sa príspevok na voľnočasového aktiviry dieťaťa. Odkedy a v akých sumách? Prehľad v článku. Prídavok na dieťa Od 1.1.2022 je vo výške 25,88 EUR. Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR. Od 1.7. 2022 bude vo výške 30 EUR. Od 1.1.2023 […] Čítať viac

 • NOVÉ: Príspevok na „krúžky“ – voľnočasové aktivity dieťaťa- schválené

  Parlament napokon predlomil veto prezidentky a opätovne schválil návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ? Na ktoré „krúžky“ bude môcť dostávať príspevok? Kto bude môcť dostať tento príspevok? Oprávnenou osobou bude primárne poberateľ prídavku na dieťa. Ak je dieťa umiestnené v zariadení ústavnej starostlivosti na základe rozhodnutia […] Čítať viac

 • Obedy „zadarmo“ a daňový bonus na dieťa – čo mám robiť, keď…??

  Zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení aj ustavenovenia zákonov, ktoré upravujú uplatńovanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie, teda obedov zadarmo. Zákon bol v parlamente opätovne schválený 22.6.2022, bolo tak prelomené veto prezidentky a zákon nadobudne účinnosť – viac info v […] Čítať viac

 • Odvolanie proti neprijatiu do škôlky

  Niektorým rodičom to výjde, iným nie. Prijatie ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Napriek tomu, že mnohé samosprávy sa snažia rozšíriť svoje kapacity, aby mohlo byť prijatých, čo najviac detí, ktoré si podajú prihlášku do škôlky, nie vdy je to možné. Ak Vám je domov doručené rozhodnutie o neprijatí do škôlky, chcete si […] Čítať viac

 • Otcovská dovolenka – platené voľno po narodení dieťaťa

  VLáda dňa 26.5.2022 schválila návrh novely, ktorá obsahuje aj ustanovenia o otcovskej dovolenke. Novela ide ešte do parlamentu a na podpis prezidentke. Podľa európskej legislatívy Slovenská republika je povinná transponovať do svojho právneho poriadku ustanovenia smernice EP a Rady EÚ 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb […] Čítať viac