Čaká Vás evidencia na úrade práce? Poprípade ste už evidovaný/á? Zoznam 5 vecí, s ktorými sa stretnete a mali by ste vedieť.

Som na úrade práce a chcem si privyrobiť („brigáda“)

Ak ste evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie, máte obmedzené možnosti privyrobenia si.

Môžete si privyrobiť iba na dohodu. Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce.

Táto dohoda (jej trvanie) nesmie presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne 268,88 eur.

Dohodu (kópiu) musíte predložiť na úrade práce, kde ste evidovaný, najneskôr deň pred jej začiatkom. Nie až dodatočne nahlásiť.

Taktiež do 8 kalendárnych dní musíte preukázať úradu práce výšku odmeny z „privyrobenia“ za uplynulý kalendárny mesiac.


Môžem si privyrobiť u predchádzajúceho zamestnávateľa?

Nie. Nemôžete mať uzatvorenú dohodu so zamestnávateľom, u ktorého ste bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce boli v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo na dohodu.


Môžem sa dať vyradiť z evidencie na úrade práce z vlastnej vôle?

Môžete. Z evidencie uchádzačov o zamestnanie Vás vyradia aj na základe Vášho rozhodnutia. Nie je na to osobitné tlačivo.

Ale pozor. Ak sa necháte z evidencie vyradiť, tak v prípade, že by ste chceli na úrad práce vrátiť a znova sa zaevidovať, budete musieť počkať 3 mesiace.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov, pre rôzne životné situácie


Môžem poberať dávku v nezamestnanosti, ak nebudem na úrade práce?

Evidencia na úrade práce je podmienkou pre poberanie dávky v nezamestnanosti, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Akonáhle Vás z evidencie na úrade práce (evidencia uchádzačov o zamestnanie) vyradia, končí Vám daným dňom aj nárok na dávku v nezamestnanosti.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV