Čaká Vás evidencia na úrade práce? Poprípade ste už evidovaný/á? Zoznam 5 vecí, s ktorými sa stretnete a mali by ste vedieť.

Som na úrade práce a chcem si privyrobiť („brigáda“)

Ak ste evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie, máte obmedzené možnosti privyrobenia si.

Môžete si privyrobiť iba na dohodu. Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce.

Táto dohoda (jej trvanie) nesmie presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne 234,42 eur v hrubom (suma platná od 1.7.2022). Od 1.7.2023 je táto suma 268,88 eur.

Dohodu (kópiu) musíte predložiť na úrade práce, kde ste evidovaný, najneskôr deň pred jej začiatkom. Nie až dodatočne nahlásiť.

Taktiež do 8 kalendárnych dní musíte preukázať úradu práce výšku odmeny z „privyrobenia“ za uplynulý kalendárny mesiac.


Môžem si privyrobiť u predchádzajúceho zamestnávateľa?

Nie. Nemôžete mať uzatvorenú dohodu so zamestnávateľom, u ktorého ste bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce boli v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo na dohodu.


Môžem sa dať vyradiť z evidencie na úrade práce z vlastnej vôle?

Môžete. Z evidencie uchádzačov o zamestnanie Vás vyradia aj na základe Vášho rozhodnutia. Nie je na to osobitné tlačivo.

Ale pozor. Ak sa necháte z evidencie vyradiť, tak v prípade, že by ste chceli na úrad práce vrátiť a znova sa zaevidovať, budete musieť počkať 3 mesiace.


Moje praktické ebooky pre rodičov na rôzne životné situácie


Môžem poberať dávku v nezamestnanosti, ak nebudem na úrade práce?

Evidencia na úrade práce je podmienkou pre poberanie dávky v nezamestnanosti, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Akonáhle Vás z evidencie na úrade práce (evidencia uchádzačov o zamestnanie) vyradia, končí Vám daným dňom aj nárok na dávku v nezamestnanosti.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV