Vaše dieťa chodí do škôlky. Možno len mesiac, možno už dlhšie. A zavolali Vás s tým, že bude vylúčené. Prípadne Vy sa rozhodnete, že dieťa beriete zo škôlky. Aké môžu byť dôvody? Je možné sa odvolať? Aký je postup?


Tento článok je prístupný v celom rozsahu, ak máte esprievodcu Budeme mať škôlkara, klik sem.

alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM, klik sem.


Ak ide o škôlkara – ale nie predškoláka

Prvá možnosť

Rozhodnutie o prerušení dochádzky na základe rozhodnutia riaditeľky:

musí obsahovať: v termíne od – do (uvedie konkrétne dátumy).

Druhá možnosť

Takéto rozhodnutie obsahuje:

Odvolanie – ako na to?


Ak je Vaše dieťa povinný predškolák


Ak chcete Vy ako rodič dieťa zobrať zo škôlky – na určité obdobie

  • aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od pediatra (obsahuje údaj o povinnom očkovaní).


Ak chcete Vy dieťa zobrať zo škôlky – úplne – navždy

  • ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi materskej školy bolo doručené písomné oznámenie o zanechaní vzdelávania alebo

Pre PLNÝ prístup k tomuto článku si neváhajte objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM, Klik sem alebo esprievodcu Budeme mať škôlkara, klik sem.


Keď dieťa prestane lentak chodiť do škôlky bez odôvodnenia


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov