Ste na materskej a poberáte materské. Máte zdravotné problémy a uvažujete o PNke. Je možné byť na PNke počas materskej? Prídete o časť materskej? odpovedám v článku, ktorý je zameraný na status dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k článku si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)


Ak ste boli pred materskou dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Predstavme si situáciu, že pred nástupom na materskú ste boli dobrovoľne nemocensky poistená osoba. A máte počas materskej zdravotné problémy, pri ktorých by Vás lekár uznal pracovne neschopnou osobou a teda vystavil PNKu. Budete mať na nemocenskú dávku nárok, za akých podmienok?

Odpoveď:

Príklad:


Moji esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov, napríklad: