Z čoho sa vypočíta dávka v nezamestnanosti („podpora“) mamičkám po materskej alebo rodičovskej dovolenke? Ktoré obdobie sa Vám zarátava a ktoré nie? Ako dosiahnuť maximálnu podporu- 2 príklady?

 

Mamičky premýšľajú, na akú podporu budú mať po MD/RD nárok

Z čoho sa vypočítava podpora?

V PRVOM RADE, si overte, či máte dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti. Musíte mať aspoň 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných na úrade práce. Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa Vám zarátava aj obdobie materskej a rodičovskej dovolenky (pozor, ak Vám trval pracovný pomer).

Príklad: Petra je dlhé roky zamestnaná. Od 7.4.2016 bola na materskej dovolenke a následne na rodičovskej dovolenke. Jej synček má 19.5.2019 tri roky. Petra sa rozhodla sa už do pôvodnej práce nevrátiť a dohodne sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru v deň skončenia rodičovskej dovolenky, teda keď má jej syn tri roky. Petra sa zaeviduje 20.5.2019 na úrade práce a požiada si o dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa overí, že Petra je evidovaná na úrade práce (na to slúži aj potvrdenie z úradu práce, ktoré sa prikladá k žiadosti o podporu. Následne sa Sociálna poisťovňa pozrie do systému, či má Petra dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti, aby jej vôbec vznikol nárok na podporu. Posudzované obdobie budú štyri roky pred zaradením do evidencie na úrade práce, takže obdobie od 20.5.2015 – 19.5.2019. Ako som spomínala, Petra bola dlhé roky zamestnaná (takže poistená v nezamestnanosti), potom nastúpila na MD a RD, ktoré sa taktiež započítavajú ako dni poistenia v nezamestnanosti. Preto bude mať Petra viac ako 730 dní a vznikne jej nárok na podporu.

Ak sa napočíta 730 dní, mali by ste mať nárok na podporu. Nezabúdajte, že podmienkou je aj evidencia na úrade práce. Prečítajte si o tom aj v tomto článku.

V DRUHOM RADE vždy padne otázka. A z čoho sa mi podpora vypočíta? KOĽKO DOSTANEM?

Milí rodičia, pripravila som pre Vás tento ebook, kde komplexne vysvetľujem spolu s príkladmi dávku v nezamestnanosti, oznámenia, možnosti rodičov po RD.