Z čoho sa vypočíta dávka v nezamestnanosti („podpora“) mamičkám po materskej alebo rodičovskej dovolenke? Aké musíte splniť podmienky, aby Vám nárok na dávku v nezamestnanosti vôbec vznikol?

Niektorým mamičkám skončí pracovný pomer ešte pred samotnou materskou, niektorým počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Iné sa zase rozhodnú po skončení rodičovskej dovolenky sa do pôvodnej práce nevrátiť.

Možnosti ako postupovať po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky je niekoľko. V tomto článku nájdete zhrnuté všeobecné základné informácie, pre podrobné informácie s príkladmi si neváhajte preštudovať esprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Koniec rodičovskej dovolenky – čo kde ohlásiť


Podmienky, aby Vám vznikol nárok na podporu (dávku v nezamestnosti)

  1. podmienka: Evidencia na úrade práce

Aby Vám mohla byť vyplácaná dávka v nezamestnanosti, musíte sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kto nie je evidovaný na úrade práce, nemôže mu vzniknúť nárok na podporu.

2. podmienka: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Dávku v nezamestnanosti Vám nezačnú vyplácať automaticky, je potrebné o dávku požiadať. Žiadosť sa od 1.7.2020 podáva už prostredníctvom úradu práce (nemusíte ísť do Sociálnej poisťovne).

Môžete o ňu žiadať už pri žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

3. podmienka: Dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti má ten, kto získal dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti. Konkrétne, v období 4 rokov pred dňom evidencie na úrade práce musíte mať 730 dní poistenia v nezamestnanosti.


Môj praktický esprievodca pre rodičov – Končí mi rodičovská dovolenka, podrobne s príkladmi, rôznymi situáciami a odpoveďami


4. podmienka: evidencia na úrade práce

Po celú dobu, kedy poberáte dávku v nezamestnanosti musíte byť evidovaný/á na úrade práce.

Akonáhle Vás z evidencie vyradia, nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti zaniká.


#TIP: K akému dátumu sa určuje dĺžka výpovednej doby a výška odstupného? , klik


Z čoho sa vypočítava dávka v nezamestnanosti?

Z tzv. rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie pre určenie dávky v nezamestnanosti je spravidla obdobie dvoch rokov PRED evidenciou na úrade práce.

Ak by ste v rozhodujúcom období nemali dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Napríklad, ak ste v období dvoch rokov pred evidenciou na úrade práce čerpali iba 20 dní dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky a potom sa zaevidujete na úrade práce, vypočíta sa Vám dávka v nezamestnanosti z tejto čerpanej dovolenky, teda z kratšieho obdobia.

#TIP: Článok – 4 postupy, kedy si pokazíte dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, klik


Mamičky po rodičovskej dovolenke

Mnohé mamičky sa po skončení klasickej rodičovskej dovolenky do pôvodnej práce už nevracajú. V deň skončenia rodičovskej dovolenky ukončia aj pracovný pomer a potom sa zaevidujú na úrade práce. Požiadajú si o dávku v nezamestnanosti.

Ak v období dvoch rokov pred evidenciou na úrade práce nemajú žiaden vymeriavací základ, z ktorého by sa im odvádzalo poistné na poistenie v nezamestnanosti do Socpoist (práve iba kvôli rodičovskej dovolenke), vypočíta sa im dávka v nezamestnanosti z obdobia dvoch rokov pred rodičovskou dovolenkou. Preto si skontrolujte, čo presne tam máte a či tam nájdete odvody na poistenie v nezamestnanosti do Socpoist.

V tomto článku nájdete zhrnuté všeobecné základné informácie, pre podrobné informácie s príkladmi si neváhajte preštudovať esprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov, rôzne životné situácie. Komplexné info spracované na jednom mieste.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.