Z čoho sa vypočíta dávka v nezamestnanosti („podpora“) mamičkám po materskej alebo rodičovskej dovolenke? Aké musíte splniť podmienky, aby Vám nárok na dávku v nezamestnanosti vôbec vznikol?

Niektorým mamičkám skončí pracovný pomer ešte pred samotnou materskou, niektorým počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Iné sa zase rozhodnú po skončení rodičovskej dovolenky sa do pôvodnej práce nevrátiť.

Možnosti ako postupovať po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky je niekoľko.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Koniec rodičovskej dovolenky – čo kde ohlásiť


Podmienky, aby Vám vznikol nárok na podporu (dávku v nezamestnosti)

  1. podmienka: Evidencia na úrade práce

Aby Vám mohla byť vyplácaná dávka v nezamestnanosti, musíte sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kto nie je evidovaný na úrade práce, nemôže mu vzniknúť nárok na podporu.

2. podmienka: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Dávku v nezamestnanosti Vám nezačnú vyplácať automaticky, je potrebné o dávku požiadať. Žiadosť sa od 1.7.2020 podáva už prostredníctvom úradu práce (nemusíte ísť do Sociálnej poisťovne).

Môžete o ňu žiadať už pri žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

3. podmienka: Dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti má ten, kto získal dostatočný počet dní poistenia v nezamestnanosti. Konkrétne, v období 4 rokov pred dňom evidencie na úrade práce musíte mať 730 dní poistenia v nezamestnanosti.4. podmienka: evidencia na úrade práce

Po celú dobu, kedy poberáte dávku v nezamestnanosti muste byť evidovaný/á na úrade práce.

Akonáhle Vás z evidencie vyradia, nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká.


#TIP: K akému dátumu sa určuje dĺžka výpovednej doby a výška odstupného? , klik


Z čoho sa vypočítava dávka v nezamestnanosti?

Z tzv. rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie pre určenie dávky v nezamestnanosti je spravidla obdobie dvoch rokov PRED evidenciou na úrade práce.

Ak by ste v rozhodujúcom období nemali dva roky, dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Napríklad, ak ste v období dvoch rokov pred evidenciou na úrade práce čerpali iba 20 dní dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky a potom sa zaevidujete na úrade práce, vypočíta sa Vám dávka v nezamestnanosti z tejto čerpanej dovolenky, teda z kratšieho obdobia.


Mamičky po rodičovskej dovolenke

Mnohé mamičky sa po skončení rodičovskej dovolenky do pôvodnej práce už nevracajú. V deň skončenia rodičovskej dovolenky ukončia aj pracovný pomer a potom sa zaevidujú na úrade práce. Požiadajú si o dávku v nezamestnanosti.

Ak v období dvoch rokov pred evidenciou na úrade práce nemajú žiaden vymeriavací základ, z ktorého by sa im odvádzalo poistné na poistenie v nezamestnanosti do Socpoist (práve kvôli rodičovskej dovolenke), vypočíta sa im dávka v nezamestnanosti z obdobia dvoch rokov pred rodičovskou dovolenkou.


Pozrite si ponuku mojich praktických EBOOKOV,

ktoré komplexne riešia časté situácie rodičov (materská, úrad práce, oznámenia, nárok rodičov na peniaze od štátu atď..)


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.