Na čo má nárok tehotná zamestnankyňa? Pracovné voľno kvôli návšteve lekárov, preradenie na inú prácu. Ako to je s nočnou prácou a pracovnou pohotovosťou, ak ste tehotná?

 

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:je dávka nemocenského poistenia. Je určená pre  tehotnú zamestnankyňu,


Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.