Na čo má nárok tehotná zamestnankyňa? Pracovné voľno kvôli návšteve lekárov, preradenie na inú prácu. Ako to je s nočnou prácou a pracovnou pohotovosťou, ak ste tehotná?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Pracovné voľno kvôli návštevám lekára


Preradenie na inú prácu a vyrovnávacia dávka


Vyrovnávacia dávka

je dávka nemocenského poistenia. Je určená pre  tehotnú zamestnankyňu,


Nočná práca

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. 


Pracovná pohotovosť