Ako máte postupovať, ak sa domnievate, že zamestnávateľ Vám dal výpoveď neoprávnene? Ak sa domnievate, že je výpoveď alebo skončenie pracovného pomeru neplatné?


Zamestnávateľ  so mnou skončil pracovný pomer počas skúšobnej doby napriek tomu, že som mu písomne oznámila, že som tehotná. Ako mám postupovať ďalej?

Odpoveď:


Zamestnávateľ  so mnou skončil pracovný pomer výpoveďou v ochrannej dobe, kedy platil zákaz výpovede. Ako mám postupovať ďalej?


Ako je to s náhradou mzdy, ak sa zamestnanec domnieva, že zamestnávateľ s ním skončil pracovný pomer neplatne?