Musí byť materské pri druhom/treťom dieťati rovnaké ako bola prvá materská, ak ide o reťazový pôrod?

Druhá a tretia materská nebudú nižšie ako prvá

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla  (v tejto časti) účinnosť od 1.1.2019 sa týka hlavne mamičiek, ktoré majú druhé/tretia dieťa pri situácii zvanej reťazový pôrod (jednoducho povedané idú z rodičovskej dovolenky/rodičovského príspevkuu späť na materskú dovolenku/materské).


Aká bola situácia do 31.12. 2018?

Niekedy totiž nastávali situácie, kedy materské pri druhom dieťati mala mamička nižšie ako pri prvom dieťati. Prečo? Príčiny boli dve:

a. zamestnávateľ mamičky oznamuje Sociálnej poisťovni pri materskom pravedpodobný vymeriavací základ, z ktorého by sa jej platilo poistné v mesiaci, kedy nastupuje na materskú.

Veľakrát však sa však stávalo, že zamestnávateľ nahlásil pri druhom materskom nižší vymeriavací základ ako pri prvom materskom. Pri prvom materskom napríklad mala mamička zohľadnené rôzne odmeny, ktoré ešte dostala a to sa odrazilo na výške prvej materskej. Avšak keď bola doma na rodičovskej dovolenke už odmeny, nadčasy atď…nemala a preto zamestnávateľ nahlásil Sociálnej poisťovni nižší vymeriavací základ a mamička tak mala nižšie materské pri druhom dieťati ako prvom.

b. druhá situácia nastávala pri rizikovom tehotenstve pri druhom dieťati pri reťazovom pôrode. Ak  v rozhodujúcom období pre výpočet druhého materského bola mamička najprv na rodičovskej dovolenke a potom PN (dočasne pracovne neschopná)  a napokon si žiadala o materské, stalo sa to, že druhé materské mala vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu a mala minimálne druhé materské. Práve kvôli tomu, že brala istý čas nemocenské (bola PN). Toto sa netýkalo iba zamestnankýň, ale napríklad i živnostníčok, ktoré poberali rodičovský príspevok.Materské 2019 – situácia pre mamičky je od 1.1.2019 výhodnejšia

Platia dva princípy.

  1. „Ak  matka porodí po prvom dieťati ďalšie dieťa, výška novej dávky materské už nebude nižšia ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia.“ (citácia z webstránky http://www.socpoist.sk).
  2. V prípade ak bude mamička mať v rozhodujúcom období pre výpočet materského PN (pozri si popis situácie v bode 2 vyššie), materské sa jej bude rátať z tzv. pravdepodobného príjmu (ktorý nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia) a nie z minimálneho vymeriavacieho základu. Tak to bolo doteraz.Druhé materské nižšie ako prvé – dve deti krátko po sebe – PREČO (príklad)

Niektoré mamičky zostanú prekvapené, keď im domov príde rozhodnutie o druhom materskom. Domnievajú sa, že v ich prípade ide o reťazový pôrod (dve deti krátko po sebe, idú z MD na RD a spať na MD) a teda druhé materské by malo byť rovnaké ako prvé materské. Zrazu však dostanú materské v smiešnej výške. Čo sa stalo?

PRÍKLAD: Mamička počas rodičovskej dovolenky v roku 2018 pracovala u svojho zamestnávateľa. Dohodla sa s ním, že sa na čiastočný úväzok (napríklad len jeden deň v týždni) vráti do práce. Inak sa doma starala o dieťatko. V roku 2018 otehotnela a v roku 2019 nastupuje na materskú dovolenku a požiada si o materské. Zrazu jej však domov príde materské na sumu iba niekoľko eur na deň. Prečo? Pretože tým, že sa vrátila v r. 2018 k svojmu zamestnávateľovi a čiastočne u neho pracovala, táto práca vytvorila vymeriavací základ pre materské, o ktoré si požiadala v roku 2019. V jej prípade nejde o reťazový pôrod, lebo ten je iba v prípade, že mamička išla z MD na RD a späť na MD, ale ona predsa čiastočne pracovala. Preto jej Sociálna poisťovňa vypočítala materské z čiastočného úväzku.


Ak plánujete zarábať popri materskej /rodičovskej – preštudujte si v mojom esprievodcovi ako je to s ohláseniami – odvodmi – vplyvom na ďalšiu materskú….


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Materské pri reťazovom pôrode – pre rodičov, ktorí plánujú ďalšie dieťa

Comments are closed.