Boli ste zamestnaná, na pracovnú zmluvu (dohodu). Potom to skončilo a aktuálne ste SZČO. Ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete. Ako to bude s materskou? Spracované v tomto článku.

Niektoré ženy sa stretnú s touto situáciou. Sú dlhé roky zamestnané. Potom pracovný pomer ukončia a vrhnú sa do vôd podnikania ako SZČO. A do toho otehotnejú alebo plánujú tehotenstvo.

Najprv zamestanie, potom SZČO (živnostníčka)

Ako iste vieme, SZČO zo začiatku neplatí odvody, neodvádza sa nič na nemocenské poistenie v Socpoist (potrebné pre materské).

Avšak máme ochrannú lehotu zo zamestnania, ktorá môže pri materskej pomôcť.

Príklad: Janka bola od r. 2019 zamestnaná do 31.1.2023. Od 1.2.2023 je SZČO, zatiaľ bez odvodov. Janka o pár týždňov zistí, že je tehotná, termín pôrodu má 12.1.2024. Na materskú nastupuje 1.12.2023.

Bude mať Janka nárok na materské? Z čoho sa jej vypočíta? A hlavne, na čo si má dať v tomto prípade pozor?


Pripravila som nižšie v texte pre budúce mamy niekoľko príkladov a postupov (viď nižšie), ako môže žena a zabezpečiť si materskú – plus z čoho sa jej vypočíta. Tento text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného e-sprievodcu MATERSKÁ.

Príklad č. 1

Príklad: Janka bola od r. 2019 zamestnaná do 31.1.2023. Od 1.2.2023 je SZČO, zatiaľ bez odvodov. Janka o pár týždňov zistí, že je tehotná, termín pôrodu má 12.1.2024. Na materskú nastupuje 1.12.2023.

  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,

Z čoho sa Janke vypočíta materské?

Upozornenie:

Príklad 2

Príklad 3

Plný prístup k tomuto článku máte, ak máte esprievodcu Materská 2023. KLIK SEM pre viac info.

Príklad 4 – pozor na túto vec

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV