Ktoré doklady je potrebné vziať si sebou do pôrodnice z hľadiska administratívy? Pripravila som Vám zoznam s ponukou môjho praktického ebooku.

1. Občiansky preukaz

2. Ak je žena vydatá –  sobášny list, postačí fotokópia

3. Ak žena nie je  vydatá, zoberie si so sebou Zápisnicu o súhlasnom vyhlásení rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, fotokópia plus originál – ak samozrejme má byť otec dieťaťa uvedený na rodnom liste dieťaťa a rodičia urobili pred pôrodom na matrike súhlasné vyhlásenie o otcovstve

Doklady v bode 2 a 3 budete potrebovať, keď Vás navštívi v pôrodnici zamestnanec matriky. Obvykle je to nasledujúci deň po pôrode, chodia však v určitých pravidelných intervaloch. Týka sa to najmä väčších miest.

Vyplníte mu tlačivo, na základe ktorého matrika predpripraví rodný list dieťaťa.

Pre viac info KLIK SEM.

RODNÝ LIST DIEŤAŤA sa vyzdvihuje na matričnom úrade, v obvode ktorého sa nachádza pôrodnica. Pozor nie podľa trvalého pobytu rodičov alebo dieťaťa! Súčasne Vám zamestnanec matriky i oznámi, kedy bude rodný list pripravený na vyzdvihnutie, alebo dostanete tel. č., na ktoré si zavoláte a poinformujete sa.

Ak si doklady v bode 2 alebo 3 zabudnete alebo napríklad nemáte súhlasné vyhlásenie rodičov /neboli ste na matrike pred pôrodom kvôli otcovstvu/, budete musieť tieto záležitosti riešiť po pôrode, čo pre mamičku po pôrode nie je práve príjemná vec.

Predovšetkým pri súhlasnom vyhlásení rodičov musia prísť rodičia osobne na matriku.

#TIP PRE VÁS: Ak je to možné, odporúčam, aby nastávajúci rodičia, ktorí nie sú zobratí a chcú zapísať otca do rodného listu dieťaťa, navštívili matričný úrad kvôli určeniu otcovstva k nenarodenému dieťaťu ešte pred pôrodom.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.