Ktoré doklady je potrebné vziať si sebou do pôrodnice z hľadiska administratívy?

1. Občiansky preukaz

2. Ak je žena vydatá –  sobášny list, postačí fotokópia

3. Ak žena nie je  vydatá, zoberie si so sebou Zápisnicu o súhlasnom vyhlásení rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, fotokópia plus originál – ak samozrejme má byť otec dieťaťa uvedený na rodnom liste dieťaťa a rodičia urobili pred pôrodom na matrike súhlasné vyhlásenie o otcovstve

Doklady v bode 2 a 3 budete potrebovať, keď Vás navštívi v pôrodnici zamestnanec matriky. Obvykle je to nasledujúci deň po pôrode, chodia však v určitých pravidelných intervaloch.

Vyplníte mu tlačivo, na základe ktorého matrika predpripraví rodný list dieťaťa.

RODNÝ LIST DIEŤAŤA sa vyzdvihuje na matričnom úrade, v obvode ktorého sa nachádza pôrodnica. Pozor nie podľa trvalého pobytu rodičov alebo dieťaťa! Súčasne Vám zamestnanec matriky i oznámi, kedy bude rodný list pripravený na vyzdvihnutie, alebo dostanete tel. č., na ktoré si zavoláte a poinformujete sa.

Ak si doklady v bode 2 alebo 3 zabudnete alebo napríklad nemáte súhlasné vyhlásenie rodičov /neboli ste na matrike pred pôrodom kvôli otcovstvu/, budete musieť tieto záležitosti riešiť po pôrode, čo pre mamičku po pôrode nie je práve príjemná vec.

Predovšetkým pri súhlasnom vyhlásení rodičov musia prísť rodičia osobne na matriku.

#TIP PRE VÁS: Ak je to možné, odporúčam, aby nastávajúci rodičia, ktorí nie sú zobratí a chcú zapísať otca do rodného listu dieťaťa, navštívili matričný úrad kvôli určeniu otcovstva k nenarodenému dieťaťu ešte pred pôrodom.

STIAHNITE SI TENTO EBOOK ZDARMA, KLIK SEM.