Bude sa Vám končiť pracovný pomer. Plánujete ísť na úrad práce a požiadať si o dávku v nezamestnanosti. Do toho vstúpi PNka. A uvažujete, či Vám ju vôbec priznajú?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Aby ste získali PLNÝ prístup k článku je potrebné si objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)


Boli ste aktívne zamestnaný/á – PNka

Janka bola na rodičovskej dovolenke, mala pracovný pomer. Po skončení rodičovskej dovolenky ešte v práci vyčerpala dovolenku a pracovný pomer ukončili. Janka bola chvíľu na úrade práce a potom si našla nové zamestnanie. Po dvoch mesiacoch sa v rámci skúšobnej doby s novým zamestnávateľom rozlúčili. Janka ostane PN. Dostane PNku napriek tomu, že bola len dva mesiace v novej práci?

Odpoveď: (prístup k prémiovému obsahu)

Potrebujem mať 270 dní nemocenského poistenia, aby som dostala PNKu?


Jedno upozornenie


Nestihla som ochrannú lehotu 7 dní – čo s tým?

Príklad: Jana bola zamestnaná aktívne od 1.1.2017. Dňa 30.11.2024 jej skončí pracovný pomer. Janke o dva týždne hrozí PNka. Rada by ju aj poberala,ale vie, že nestihla ochrannú lehotu. Čo s tým?

Odpoveď (prémiový obsah)

Pozor – iný príklad, kde to neplatí!

Napríklad: Jana bola zamestnaná aktívne od 1.1.2017. Od r. 2019 bola na rodičovskej dovolenke.

(prémiový obsah)

Nemocenské jej ale nie je priznané. Prečo?