Právne pre rodiča

rozhodnutie

Póldenný / celodenný pobyt v škôlke – je možné ich zmeniť?

škôlkar

Môže riaditeľ zmeniť pobyt dieťaťa v škôlke z celodenného na poldenný, pretože jeho mama je na materskej alebo nepracuje? Môže riaditeľka škôlky prijať dieťa len na pól dňa, ak ste v prihláške žiadali celodenný pobyt a musíte ísť do práce? Tento článok je súčasťou prémiového obsahu Právne pre rodiča PRÉMIUM. Pre objednávku a viac info […] Čítať viac

Lehota na rozhodnutie o materskom – koľko trvá vydanie rozhodnutia?

Akú lehotu má Sociálna poisťovňa na vydanie rozhodnutia o materskom? Kedy môže túto lehotu predĺžiť? Vyplatia Vám peniaze i spätne? Po podaní žiadosti o materské budete čakať…. Lehota na vydanie rozhodnutie o priznaní materského ako dávky nemocenského poistenia je 60 dní. V zmysle § 210 ods. 1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom […] Čítať viac

error: Obsah je chránený!!

Nezabudnite si stiahnuť zdarma
ebook - peniaze od štátu pre rodičov + mojich 10 tipov