Konateľ spoločník v s.r.očke a evidencia na úrade práce (4)