Ako sa podáva žiadosť o materské, odkiaľ získate tlačivo žiadosti, kam sa žiadosť zasiela a akú lehotu má Sociálna poisťovňa na rozhodnutie, či Vám materské patrí alebo nie. Pripravila som pre Vás tento článok, kde nájdete základné informácie o materskej.

Podrobnejšie informácie o materskom, spôsoby výpočtu, rôzne kombinácie (zamestnaná, nezamestnaná, SZČO, dobrovoľne poistená) spolu s príkladmi nájdete v mojom esprievodcovi Materská 2024., klik sem.


Ako sa podáva žiadosť o materské?

Žiadosť o materské sa podáva na špeciálnom tlačive. Na základe podanie tejto žiadosti žiada poistenkyňa (budúca matka) o priznanie štátnej dávky – materského. Tehotná poistenkyňa toto tlačivo dostáva u svojho gynekológa v cca 32. týždni tehotenstva.

Ak je zároveň zamestnaná, toto tlačivo predloží svojmu zamestnávateľovi, ktorý na ňom vypíše potrebné údaje. Na základe ich dohody, potom zamestnávateľ predloží toto tlačivo pobočke Sociálnej poisťovne. 

Poistenkyňa – živnostníčka tlačivo vypisuje sama a podáva sama príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Rovnako i poistenkyňa, ktorá bude čerpať materské z dobrovoľného poistenia. Obidve dávajú žiadosť o materské pobočke Socpoist podľa miesta svojho trvalého pobytu.


Ušetrite čas – neprídite o peniaze- poznajte svoje práva a úradné postupy. Moji esprievodcovia pre rodičov, napríklad:


Akú lehotu má Sociálna poisťovňa na vydanie rozhodnutia o materskom?

Sociálna poisťovňa má následne 60dňovú zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní materského, a to od doručenia žiadosti. Toto rozhodnutie Vám bude doručené do schránky, nedoručuje sa do vlastných rúk. Bude v ňom uvedené, či Vám bolo materské priznané a v akej sume na deň, prípadne či Vám priznané nebolo.

Obvykle to Sociálna poisťovňa stíha rýchlejšie, do cca mesiaca.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.