Webinár: Otec a materská 2022 (materská, postup, výpočty, otázky)

webinár Mária Dvončová

Informácie k webináru

Termín ďalšieho webinára: 28.09.2022, online, 

dĺžka webinára max.120 min

K dispozícii je počas webinára písomný čet pre otázky ohľadom témy webinára. Otázky je možné sa pýtať počas webinára.

Po konaní webinára posielam každému prístupové údaje k záznamu z webinára, ktorý je možné si pozrieť ďalších 10 dní. 

Cena:15 eur

 

Webinárom Vás budem sprevádzať ja...

Som JUDr. Mária Dvončová, povolaním právnička a autorka projektu Právne pre rodiča. Po vlastnej materskej som sa rozhodla nevrátiť sa k zmluvám, ale s vášňou sa venovať rôznym situáciám rodičov (materská, OČRka, nezamestnanosť, rodič v zamestnaní, škôlky, nezhody medzi rodičmi…)

Mária Dvončová webinár

Ďakujem za spätnú väzbu na moje webináre, vážim si to!