Dňa 1.1. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Na jej základe sa zmenilo znenie § 140 zákona týkajúce sa toho, kedy sa poistné neplatí. Ide o inštitút vylúčenia povinnosti platiť poistné. Otcovia, ktorí sú v roku 2023 na materskej, tak môžu byť do budúcna poškodení pri čerpaní rôznych dávok zo Socpoist v roku 2024. Viac info v článku.

Tieto tipy sú súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k týmto tipom si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)

Prístup k týmto informáciám máte i keď máte zakúpený ebook Otec a materská 2023, Dvojičky/ trojičky 2023.


Otcovská dovolenka


Keď otec poberá materské na dieťa (situácia 1)


Keď otec poberá materské na dieťa (situácia 2)


Ebook s informáciami pre rodičov- materská otca, možnosť mamy počas toho, postup, príklady, časté otázky

Ebook Otec a materská 2023, klik sem.