Dňa 1.1. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Na jej základe sa zmenilo znenie § 140 zákona týkajúce sa toho, kedy sa poistné neplatí. Ide o inštitút vylúčenia povinnosti platiť poistné. Otcovia, ktorí sú v roku 2023 na materskej, tak môžu byť do budúcna poškodení pri čerpaní rôznych dávok zo Socpoist v roku 2024. Viac info v článku.

Tieto tipy sú súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k týmto tipom si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)

Prístup k týmto informáciám máte i keď máte zakúpený ebook Otec a materská 2023.


Otcovská dovolenka


Keď otec poberá materské na dieťa (situácia 1)

Na obdobie poberania materského DO 28. týždňa od narodenia dieťaťa sa uplatní právna úprava vylúčenia povinnosti platiť poistné podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení.

Takže toto obdobie negatívne nepoškodí ďalšiu materskú alebo nemocenské čerpané v roku 2024.

Príklad: Ján je zamestnanec na TPP u zamestnávateľa A od r. 2017. OD 1.7.2023 do 16.11.2023 poberá materské na dieťa, kým nemá toto dieťa 28 týždňov. Potom sa vráti 17.11.2023 do práce. V roku 2024 si žiada o materské na ďalšie dieťa. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského je celý rok 2023, pričom materské sa mu vypočíta z hrubej mzdy od 1.1.2023 do 30.6.2023 a od 17.11.2023 do 31.12.2023. Súčet týchto súm sa vydelí dňami od 1.1.2023 do 30.6.2023 a od 17.11.2023 do 31.12.2023. Obdobie kedy mal materské na mladšie ako 28 týždňov sa akoby vyšrktne. Obdobie otcovskej dovolenky dané dni sa vylúčia a nepokazia materské.


Keď otec poberá materské na dieťa (situácia 2)


Ebook s informáciami pre rodičov- materská otca, možnosť mamy počas toho, postup, príklady, časté otázky

Ebook Otec a materská 2023, klik sem.