Je dôležité, kde má dieťa trvalý pobyt, ak ho chcete prihlásiť do škôlky?

Ako je to s rajonizáciou škôlok?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.

Nemáme trvalý pobyt v obvode škôlky


Zoberú mi dieťa prednostne, ak bude mať trvalý pobyt pri škôlke?