Môže byť starý rodič na OČRke? Má nárok na ošetrovné? Odkedy budú zmeny v tejto oblasti?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:

Nie, nie podľa platnej právnej úpravy do 31.12.2020.


Ešte upozorním, že ak je rodič na OČRke so svojim dieťaťom a poberá ošetrovné, mal by sa o dieťa starať.