V tomto článku sa dozviete, kam je potrebné a vhodné oznámiť tehotenstvo, akým spôsobom a v akých lehotách – ak ste zamestnankyňa, živnostníčka alebo evidovaná na úrade práce.

Kam oznámiť, že ste tehotná? A je to nutné?

Zamestnankyňa: Oznámenie tehotenstva zamestnávateľovi

1. Ako to zamestnávateľovi oznámiť?
Písomne. Oproti podpisu, poslať na doručenku alebo dať do jeho podateľne a fotokópiu oznámenia si nechať potvrdiť.

2. Kedy?
Odporúčam až po prvom trimestri. Predsalen v prvom trimestri sa môže stať hocičo.

3. Aké lekárske potvrdenie priložiť?
Niektorí lekári majú vlastné tlačivo – potvrdenie o tehotenstve. Ak ten Váš nemá, môžete priložiť napríklad fotokópiu prvej strany tehotenskej knižky.

4. Musím zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo?

Nemusíte. Takúto povinnosť zo zákona nemáte. Avšak platí, že tehotná zamestnankyňa je iba taká, ktorá to písomne oznámi zamestnávateľovi a priloží o tom lekárske potvrdenie. Ak to neurobíte takouto formou, nie ste pre zamestnávateľa tehotná a nemusí s Vami tak zaochádzať. Nemáte tak ani ochranu, ktorú tehotným ženám poskytuje Zákonník práce.

Živnostníčka  – oznámenie tehotenstva

Ak ste živnostníčka, t.j. samostane zárobkovo činná osoba, nemusíte nikomu nič oznamovať. Avšak vzhľadom na to, že mnohé živnostníčky majú uzatvorené osobitné zmluvy, napríklad dodávateľsko- odberateľský vzťah, je vhodné po vlastnom uvážení, informovať o tom druhú zmluvnú stranu.

Evidovaná na úrade práce

Ak ste evidovaná na úrade práce, Vaše tehotenstvo nie je dôvodom pre vyradenie z evidencie. Oznámte úradu tehotenstvo rovnakým spôsobom ako sa oznamuje zamestnávateľovi. ÚPSVAR Vás informuje ako sa bude postupovať ďalej, avšak platí, že ako tehotná uchádzačka o zamestnanie budete povinná preukazovať aktívne hľadanie si práce (nosiť potvrdenia) a hlásiť sa na úrade práce až do obdobia šiestich týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

Stiahni si EBOOK ZDARMA na tomto linku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *