Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného na dieťa. Ošetrovné na dieťa pre zamestnancov, živnostníkov, rodičov na rodičovskej dovolenke atď…


Ako je to s odvodmi počas OČRky?

Od 27.3.2020 je účinná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá počas aktuálnej krízovej situácie upravila odvodové povinnosti nasledovne:

Od 1. dňa OČRky až do skončenia potreby osobnej a celodennej starostlivosti platí tzv. vylúčenie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Neplatí sa poistné ani za zamestnanca ani za zamestnávateľa.

Obvykle sa od 15.dňa OČRky prerušuje poistenie, ale aktuálne sa NEPRERUŠUJE. Takže sa neposiela do SP ani registračný formulár (prerušenie poistenia).


#TIP: Nárok na ošetrovné Vám môže vzniknúť aj po skončení zamestnania – pracovná zmluva alebo dohoda s nemocenským poistením, ak nárok na neho vznikne v tzv. ochrannej lehote, ktorá spravidla trvá 7 kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia (zamestnania).


Otázka: Dlhoročné zamestnanie mi skončilo v polovici februára 2022. Teraz v septembri som SZČO, ale ešte si odvody do Socpoist neplatím. Mám nárok na ošetrovné na manželku?

Odpoveď: Nie. Pretože 7dňová ochranná lehota zo zamestnania Vám už dávno uplynula. Ako SZČO si teraz neplatíte poistné na nemocenské poistenie. Nie je z čoho odvodiť nárok na ošetrovné. Jedine, čo mi napadne je možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia v Socpoist. Prihlásite sa na dobrovoľné nemocenské poistenie a môžete potom požiadať o ošetrovné. Pre dobrovoľne nemocensky poistené osoby platí podmienka 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom nároku na ošetrovné. A v tom Vám pomôže práve ukončené nemocenské poistenie zamestnanca, ak Vám doplní chýbajúce nemocenské poistenie pri DNP. Pozor, ošetrovné budete mať v tomto prípade iba zo sumy 566,50 eur (mesačne), t.j. určí sa zo základu 566,50 eur. Výška ošetrovného je 55 percent z denného vymeriavacieho základu.


Rodič – SZČO

Aby ste ako SZČO mali nárok na ošetrovné, musíte byť nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO. To znamená, že si musíte platiť odvody do Sociálnej posiťovne a nemať dlh na odvodoch. Zjednodušene povedané.

Neplatí tu podmienka byť nemocensky poistená SZČO 270 dní alebo pod.

Ak si neplatíte poistné do Socpoist ako povinne nemocensky poistená SZČO, NEMÁTE nárok na ošetrovné, nie je z čoho ho odvodiť. Jedine ešte keby Vám povinné poistenie SZČO zaniklo (napríklad pozastavíte a zrušíte živnosť) a nárok na ošetrovné Vám vznikne v ochrannej lehote, do 7 kalendárnych dní.

Ak ste povinne nemocensky a dôchodková poistená SZČO (platíte sa povinné odvody do Socpoist každý mesiac) tak od 1.dňa OČrky NEPLATÍTE povinné odvody do Sociálnej poisťovne (nemocenské,dôchodkové poistenie, p. v nezamestnanosti). Vylúčenie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne NEOZNAMUJETE!

Nezabudnite sa vypočítať pomernú časť poistného podľa dĺžky trvania OČRky, pretože kvôli OČRke neplatíte poistné za celý mesiac ale iba pomernú časť (viď text vyššie).


NOVINKA: Praktický e-sprievodca pre rodiča o OČRke z mojej autorskej dielne. Otázky rodičov, príklady z čoho sa ošetrovné vypočíta a mnoho ďalšieho.

pre viac info, klik sem

Môže si manžel zobrať OČRku na staršie dieťa, aj keď som ja doma na rodičovskej dovolenke/MD s mladším dieťaťom a poberám RP/materské?

Áno, ak sa pýtate na situáciu, že napríklad staršie dieťa do 11 rokov veku nemôže chodiť do školy/škôlky, pretože sú zatvorené (rozhodnutie zriaďovateľa alebo Ústredného krízového štábu) alebo je choré, tak si môže na neho zobrať OČRku.

Samozrejme, musí ísť o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú SZČO (bez dlhov) alebo dobrovoľné nemoccensky poistenú osobu (DPO musí mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom nároku na ošetrovné) alebo je osoba v ochrannej lehote.

Nevadí, že Vy ste na rodičovskej dovolenke a rodičovskom príspevku s mladším dieťaťom.


Môžem si zobrať OČRku na manželkino dieťa /dieťa partnerky?

Iba ak ide o dieťa manželky, na partnerkino dieťa nie. Samozrejme musia byť splnené ďalšie podmienky…

§ 39 ods. 3 zákona o sociálnom poistení: Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a)vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)

b)dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.


Pracujem, ale súčasne poberám rodičovský príspevok na dcéru. Môžem si požiadať o ošetrovné na 2,5 ročnú dcérku, ktorá je chorá?

Áno, keďže pracujete, máte aktívne nemocenské poistenie a z neho sa Vám odvíja nárok na ošetrovné. Ak Vám pediater vystaví tlačivo žiadosti o ošetrovné (OČRku), môžete si požiadať o ošetrovné na ňu. Nie je problém to, že poberáte RP. Pripomínam, že počas OČRky nemôžete mať príjem za aktívnu prácu z tohto zamestnania za obdobie OČRky.


Môžem pracovať popri OČrke na dieťa?

Ak ste zamestnaný a z tohto zamestnania si uplatníte nárok na ošetrovné, nemôžete mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prícu za dobu počas ošetrovania. Je to obdobné ako pri PNke alebo pri materskom. Môže Vám byť samozrejme vyplatená mzda/odmena za obdobie pred OČRkou.

Pri SZČO takáto podmienka nie je, avšak…je tu zas podmienka osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, na ktoré Vám vznikol nárok na ošetrovné.


Koľko musím mať odpracované, aby som mohla čerpať ošetrovné na dcéru?

Táto otázka mi prišla od mamičky po rodičovskej dovolenke, ktorá je v práci iba mesiac. To nie je problém.

Stačí, že máte aktívne nemocenské poistenie, teda že ste z rodičovskej dovolenky späť v práci a môžete si požiadať (samozrejme po splnení ďaších podmienok) o ošetrovné na dcéru. Nemusíte mať odpracovaných medzi ukončením RD a OČRkou určitý počet dní (270 alebo pod.)


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV