Príspevok pre prváčikov – po prvýkrát tento rok… Kedy ho dostanete prvýkrát a ako ho získať?

PNiektoré samosprávy poskytujú rodičom prváčikov príspevok

Príspevok 100 eur pre všetkých prvákov od školského roka 2019/2020 – schválený

Poslanci 25.6.2019 schválili novelu zákona o prídavku na dieťa. Na základe toho bude pri príležitosti nástupu dieťaťa do školy rodičom vyplatený príspevok 100 eur.

Bližšie informácie:

  1. ide príspevok pre dieťa, ktoré nastupuje do prvého ročníka základnej školy (netýka sa nultého ročníka)
  2. výška príspevku bude 100 eur (o túto sumu sa v podstate zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september)
  3. pôjde iba o jednorazový príspevok, iba jedenkrát dostanete sumu 100 eur.
  4. novela zákona je účinná od 1.augusta 2019, to znamená, že tento príspevok dostanú už prváčikovia, ktorí budú nastupovať tento september (2019) do základnej školy..

Kedy dostanete tento príspevok vyplatený?

Príspevok by mal byť rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa, vyplatený spolu s prídavkom v mesiaci október.


Je potrebné si podať osobitnú žiadosť o tento príspevok?

Nebude potrebné podávať osobitnú žiadosť. Základné školy postúpia informáciu o prváčikoch do centrálneho registra žiakov. Následne ÚPSVAR si tieto informácie zaznamenajú a podľa toho vyplatia príspevok. Pre rodiča tak nebude tento príspevok predstavovať osobitnú administratívnu záťaž.


Sledujte Právne pre rodiča aj na facebooku (Právne pre rodiča) a instagrame (@pravne_pre_rodica.sk). Pravidelne tam pridávam zaujímavé posty, informácie pre rodičov.