Počas rokov, čo funguje Právne pre rodiča, som videla prípady, kedy rodičia zbytočne prišli o peniaze. Pripravila som sériu videí, kde upozorňujem na tieto chyby. Situácia č. 4: Keď riešite neplatenie výživného na dieťa….nečakajte dlho s podaním na súd…prečo?


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


#TIP: Pozrite si aj ďalšie časti z videoseriálu: Kedy rodičia prišli o peniaze

Ak Vám druhý rodič neplatí výživné na dieťa


Pozri si nasledujúce video

v rámci Prémiového obsahu