Počas rokov, čo funguje Právne pre rodiča, som videla prípady, kedy rodičia zbytočne prišli o peniaze. Pripravila som sériu videí, kde upozorňujem na tieto chyby. Situácia č. 1: Pracovný pomer Vám skončí počas MD alebo RD a chcete ísť na podporu.


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


#TIP: Pozrite si aj ďalšie časti videoseriálu: Kedy rodičia prišli o peniaze


Ak Vám pracovný pomer končí počas materskej/rodičovskej dovolenky a chcete ísť na dávku v nezamestnanosti


Pozri si nasledujúce video

v rámci Prémiového obsahu


Príklad 1:

Príklad 2: