Situácia: Otec poberá materské. Súčasne je zamestnanec. Jeho pracovný pomer teda stále trvá. Dozvie sa, že v práci sa bude prepúšťať. Môže dostať výpoveď aj on? Ak áno, za akých podmienok?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Otec nie je na materskej, je na rodičovskej dovolenke


Kedy ste v ochrannej dobe podľa Zákonníka práce


Častým dôvodom prečo dáva zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi