Aká je hranica príjmu, ktorú keď prekročíte, budete musieť platiť odvody do Socpoist? Koľko platí samoplatca do zdravotnej poisťovne? Koľko budete platiť minimálne v roku 2021, ak sa budete chcieť pripoistiť?

Tento článok je súčasťouSZČO (ktoré si platia povinne poistné do SP) budú od 1.1.2021 platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 180,99 eur mesačne.