Veľakrát som dostala otázku, či si môže nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatniť muž aj vtedy, keď on bol na materskej s dieťaťom. Mama bola doma, na rodičovskej dovolenke, ale nepoberala rodičovský príspevok. Aká je odpoveď?

Predstavme si situáciu. Petra bola zamestnaná, bola na rodičovskej dovolenke. Následne nastúpil „na materskú“ jej manžel. Petra sa ale nevrátila do práce. Využila možnosť zostať na rodičovskej dovolenke, iba sa odhlásila z poberania rodičovského príspevku. Následne na ďalší rok v rámci daňového priznania (ročného zúčtovania dane, ktoré robí zamestnávateľ) vyvstala otázka, či sa na ňu manžel môže uplatniť NCZD, keďže tá je viazaná napríklad na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku. Alebo do 6 rokov veku , ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Ako je to s NČZD na manželku, ak bol otec na materskej?