Od 30.5.2023 je účinná novela zákona, na základe ktorej bude môcť rodič poberať rodičovský príspevok v prípade, že mu neprijali dieťa do škôlky Bližšie informácie sú v článku.

Tento článok je prístupný v rámci e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2023 a taktiež Budeme mať škôlkara 2023 . Viac info nájdete po stlačení čierneho tlačítka nižšie.

AK máte týchto e-sprievodcov, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi a tam nájdete prelink na celý článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.

Dňa 30.5.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 181/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V PRÍPADE, AK DIEŤA NEVEZMÚ DO ŠKÔLKY

PODMIENKY POBERANIA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA NEPRIJATÉ DIEŤA

NA AKÉ DIEŤA MÔŽE BYŤ TAKTO POBERANÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Schválené znenie zákona nájdete na tomto linku: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=529943

ODKEDY – DOKEDY BUDE NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V TOMTO PRÍPADE?

Bude sa dostávať tento príspevok aj cez letné prázdniny?

KEDY RODIČ PRESTANE DOSTÁVAŤ TAKÝTO RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Dostávala som rodičovský príspevok kvôli neprijatiu do škôlky – neskôr mi dieťa prijali, mám nejakú povinnosť?

ODKEDY TO CELÉ PLATÍ?

Účinnosť nadobudla novela predmetného zákona vyhlásením v Zbierke zákonov dňa 30.5.2023.

Rodičovský príspevok a dávka v nezamestnanosti – súčasné poberanie?


Kto za mňa platí zdravotné poistenie počas predĺženého rodičovského príspevku, lebo mi dieťa neprijali do škôlky?


Dostávam pandemické ošetrovné na dieťa nezapísané v škôlke – ak mám (budem mať) rozhodnutie o neprijatí do škôlky – dostanem predĺžený rodičovský príspevok (po novom)?

Dostávam materskú na bábätko. Staršie trojročné dieťa mi neprijali do škôlky. Môžem si ja alebo manžel požiadať o rodičovský príspevok na to staršie dieťa?


Stanovisko – možnosť podať dodatočne prihlášku do spádovej škôlky, kvôli predĺženiu rodičovského príspevku

Doplňujúce informácie:

Doplňujúce vysvetlenia:

Otázka: Čo v prípade ak dieťa príjmu a napr. do nástupu nebude odplienkované? 

Otázka: Je nárok na rodičovský príspevok, ak dieťa nezvládne adaptačný pobyt v škôlke a vráti sa späť domov?

Otázka: V meste máme tri škôlky, treba potvrdenie o neprijatí zo všetkých troch?

Otázka: Ja, mama som na dieťa poberala aj materské a neskôr aj rodičovský príspevok. Môže si teraz o rodičovský príspevok na neprijaté dieťa požiadať manžel? Dostane vyšší alebo nižší rodičovský príspevok?