Spracované podrobné otázky k predĺženému rodičovskému príspevku pri neprijatí do škôlky? Musíte sa vrátiť do práce, ak máte tento rodičovský príspevok? Môžete zarábať popri tomto rodičovskom príspevku? Kto za Vás platí odvody, ak ho máte? Kam sa musíte a kam nemusíte prihlásiť?

Tento článok je prístupný v rámci e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2023 , Budeme mať škôlkara 2023 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte tieto online produkty, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi, nájdete tam prelink na tento článok /do Právne pre rodiča PRÉMIUM a tam nájdete tento článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.

Dňa 30.5.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 181/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V PRÍPADE, AK DIEŤA NEVEZMÚ DO ŠKÔLKY

PODMIENKY POBERANIA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA NEPRIJATÉ DIEŤA

NA AKÉ DIEŤA MÔŽE BYŤ TAKTO POBERANÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Schválené znenie zákona nájdete na tomto linku: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=529943

ODKEDY – DOKEDY BUDE NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V TOMTO PRÍPADE?

Bude sa dostávať tento príspevok aj cez letné prázdniny?

KEDY RODIČ PRESTANE DOSTÁVAŤ TAKÝTO RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Dostávala som rodičovský príspevok kvôli neprijatiu do škôlky – neskôr mi dieťa prijali, mám nejakú povinnosť?

Môže dieťa chodiť do súkromnej škôlky, keď na neho dostávam predĺžený rodičovský, pretože ho neprijali do štátnej spádovej škôlky?

Áno, môže.

ODKEDY TO CELÉ PLATÍ?

Účinnosť nadobudla novela predmetného zákona vyhlásením v Zbierke zákonov dňa 30.5.2023.

Rodičovský príspevok a dávka v nezamestnanosti – súčasné poberanie?


Kto za mňa platí zdravotné poistenie počas predĺženého rodičovského príspevku, lebo mi dieťa neprijali do škôlky?


Ak dostanem rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej škôlky – musím alebo nemusím nastúpiť do pôvodného zamestnania – ako to môžem celé riešiť? Ako je to s odvodmi do Socpoist a do zdravotnej poisťovne?

Niekoľko možností, ktoré máte:


Môžem popri tomto predĺženom rodičovskom príspevku zarábať? Chodiť do práce?


Dostávam materskú na bábätko. Staršie trojročné dieťa mi neprijali do škôlky. Môžem si ja alebo manžel požiadať o rodičovský príspevok na to staršie dieťa?


3 časté situcie rodičov pri tomto rodičovskom príspevku a vysvetlenie

Bývate na inom mieste než, kde je spádová škôlka

Príklad:

Odpoveď:

Máte rozhodnutie o neprijatí do škôlky z minulého roka

Príklad:

Odpoveď:

Vaše dieťa bude mať tri roky na ďalší rok

Otázka:

Odpoveď:


Stanovisko – možnosť podať dodatočne prihlášku do spádovej škôlky, kvôli predĺženiu rodičovského príspevku

Doplňujúce informácie:

Doplňujúce vysvetlenia:

Otázka: Čo v prípade ak dieťa príjmu a napr. do nástupu nebude odplienkované? 

Otázka: Je nárok na rodičovský príspevok, ak dieťa nezvládne adaptačný pobyt v škôlke a vráti sa späť domov?

Otázka: V meste máme tri škôlky, treba potvrdenie o neprijatí zo všetkých troch?

Otázka: Ja, mama som na dieťa poberala aj materské a neskôr aj rodičovský príspevok. Môže si teraz o rodičovský príspevok na neprijaté dieťa požiadať manžel? Dostane vyšší alebo nižší rodičovský príspevok?


VIDEO, prečo chcú niektorí rodičia rozhodnutie o neprijatí (4 dôvody, s ktorými sa stretávam)

Tento článok je prístupný v rámci e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2023, Budeme mať škôlkara 2023 a Právne pre rodiča PRÉMIUM.

AK máte týchto e-sprievodcov, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi a tam nájdete prelink na celý článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.


Záznam zo živého vysielania na tému Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky

1 Comment on Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky- podrobné informácie a pridané otázky 2023

Comments are closed.