Chrípkové prázdniny, jarné prázdniny, polročné alebo letné prázdniny. Dieťa nechodí do školy/škôlky a rodič s ním musí zostať častokrát doma. Má nárok na OČRku zo strany zamestnávateľa? Má rodič nárok na ošetrovné vyplácané Sociálnou poisťovňou? 

Chrípkové prázdniny

V prípade, ak je škola alebo škôlka zatvorená na základe rozhodnutia a sú vyhlásené tzv. chrípkové prázdniny, deti zostávajú doma.

V tomto prípade, i keď je dieťa ZDRAVÉ, máte nárok

1.z hľadiska zamestnania, máte právo zostať doma. Ide o tzv. osobnú prekážku v práci a zamestnávateľ je povinný vám dať voľno. Avšak nemáte nárok na náhradu mzdy ani na mzdu.

2. z hľadiska ošetrovného, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa – áno, môžete požiadať o vyplácanie ošetrovného (je to peňažná dávka nemocenského poistenia)


Podmienky, aby ste mali nárok na ošetrovné v tomto prípade (chrípkové prázdniny, zatvorená škola/škôlka):

  1. ošetrovné si žiadate na zdravé dieťa do 10 rokov veku
  2. celodenná a osobná starostlivosť o dieťa
  3. ste zamestnanec, povinne nemocensky poistený živnostník, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ste v ochrannej lehote (link na definíciu Sociálnej poisťovne)
  4. ako zamestnanec nepracujete počas trvania nároku na ošetrovné (zamestnanie, z ktorého sa vám odvíja nárok na ošetrovné), ako živnostník môžete
  5. ako živnostník alebo dobrovoľne nemocensky poistenná osoba nemáte dlh na poistnom väčší ako 5 EUR.
pre viac info, klik sem
Pre viac info KLIK SEM

POSTUP ako si uplatniť NÁROK NA OŠETROVNÉ v prípade chrípkových prázdnin

Postup je v podstate obdobný ako keď si chcete požiadať o ošetrovné, keď sa staráte o choré dieťa. Aj v tomto prípade vám pediater vystaví tlačivo žiadosti o ošetrovné.

Avšak v tomto prípade musíte k žiadosti o ošetrovné pripojiť aj potvrdenie riaditeľa školy/škôlky s uvedeným dôvodom uzatvorenia školy/škôlky. Čítaj nižšie:

Na účely preukázania splnenia podmienky uzavretia školy rozhodnutím príslušných orgánov je postačujúce predložiť písomné potvrdenie riaditeľa školy o tom, že poskytol žiakom voľno z dôvodu chrípkových prázdnin tejto školy, škola bola uzavretá a neboli zabezpečené náhradné priestory na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Ďalší postup nájdete v článku Choré dieťa: Všetko o OČRke s dieťaťom.


Jarné prázdniny, letné prázdniny, polročné prázdniny – máte nárok na OČRku alebo ošetrovné?

Odpoveď znie NIE. V tomto prípade, ak je vaše dieťa zdravé a škola/škôlka je zatvorená kvôli prázdninám počas kalendárneho roka,nemáte nárok ani na uvoľnenie zo zamestnania ani na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Ak o ošetrovné požiadate Sociálnu poisťovňu, žiadosť vám ZAMIETNE.

Ak však napríklad počas takýchto prázdnin vaše dieťa ochorie a musíte sa o neho doma starať,tak si môžete požiadať o ošetrovné z dôvodu tejto starostlivosti.

#TIP: pripomínam článok Choré dieťa: Všetko o OČRke s dieťaťom.

pre viac info KLIK SEM.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *