Otec mojej dvojročnej dcérky ma opustil. Odmieta so mnou komunikovať. Zatiaľ sme sa tým pádom nerozprávali ani o peniazoch, nič mi na dcérku neposiela. Neviem, či mám nárok aj na výživné na seba alebo iba na ňu. Ako mám postupovať?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:

———————————————————-

  • Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. 
  • Každý rodič bez ohľadu na svoju majetkovú situáciu je povinný prispievať na výživu dieťaťa minimálnym výživným, ktoré je v súčasnosti vo výške 32,11 eur na mesiac.
  • Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
  • Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. 
  • Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.