Zamestnali ste sa. Potrebujete však ísť na OČRku s dieťaťom. Môžete ísť už aj prvý deň v práci? Z čoho sa Vám vypočíta? Musíte mať pred OČRkou odpracovaných 270 dní? Čítajte viac v článku v prémiovej sekcii Právne pre rodiča Prémium.Z akého obdobia – z čoho sa vypočíta ošetrovné v tomto prípade?

Ak zostanete hneď prvý deň pracovného pomeru na OČRke a požiadateľ si o ošetrovné, tak výška ošetrovného záleží od toho, či ste boli už pred tým zamestnaný/á a kedy presne.

Príklad: Jana sa zamestná v septembri 2020. Hneď prvým dňom pracovného pomeru zsotane na OČRke a požiada si o ošetrovné.

Keďže u tohto zamestnávateľa reálne neodpracovala aspoň 90 dní (neodviedlo sa za ňu poistné do Socpoist aspoň 90 kalendárnych dní), tak bude záležať, či mala v roku 2019 Jana iného zamestnávateľa, kde by sa za ňu odviedlo poistné, teda kde by reálne odpracovala 90 kalendárnych dní.

AK taký zamestnávateľ je, Jane sa vypočíta ošetrovné z vymeriavacích základov u toho predchádzajúceho zamestnávateľa v roku 2019.

Ak taký zamestnávateľ v roku 2019 NIE je, napríklad Jana bola v roku 2019 nezamestnaná alebo odpracovala iba 70 dní, tak sa jej ošetrovné určí z tzv. pravdepodobného vymeriavacieho základu.

PVZ je 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, avšak maximálne zo sumy 506,50 eur.