Existuje v súčasnosti ešte nultý alebo prípravný ročník? Niečo ako medzistupeň medzi ukončením škôlky a nástupom do prvého ročníka základnej školy? V článku nájdete info ako to momentálne s nimi je.

Prípravný ročník v roku 2022

Prípravný ročník môže byť od školského roku 2022/2023 zriadený len v základnej škole pre
žiakov podľa § 2 písm. k) školského zákona – v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Tá má spravidla deväť až desať ročníkov. Zriadenie prípravného ročníka je iba možnosťou, nie povinnosťou tejto školy.

Ak takáto škola zriadi prípravný ročník, tak ten je určený pre pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Ide o žiakov:

so zdravotným znevýhodnením, t. j. žiakom so zdravotným postihnutím,

žiakom chorým
a zdravotne oslabeným,

žiakom s vývinovými poruchami a

žiakom s poruchou správania,

  • ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov,
  • ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka
    základnej školy so štátnym vzdelávacím programom.

Započítava sa prípravný ročník do povinnej školskej dochádzky?

Áno, prípravný ročník sa počíta ako prvý ročník povinnej školskej dochádzky.


#TIP: Článok: Je možné poberať súčasne rodičovský príspevok a príspevok na súkromnú škôlku?

Existuje ešte nultý ročník?

V školskom roku 2022/2023 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA. A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *