Do Legislatívnej rady vlády bol predložený návrh, ktorý by mal zaviesť peňažné dávky pre tehotné, tzv. tehotenské a tehotenské štipendium. Aké sú podmienky, aby ste ich dostali? Viac v článku.

Tehotenské štipendium 1

Kto má na neho nárok?

Tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberá tehotenské.

Odkedy sa poskytuje?

Tehotenské štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu určeným lekárom, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Na tehotenské štipendium študentka právny nárok.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty. 

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká 

 1. vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium, 
 2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 3. spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo iným potratom alebo
 4. skončením štúdia

Tehotenské štipendium 2

Kto má na neho nárok?

Plnoletá tehotná žiačka strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberá tehotenské.

Odkedy sa priznáva?

Priznáva sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok. 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti žiačky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy. 

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká 

 1. vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,
 2. vznikom nároku na výplatu tehotenského, 
 3. spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo iným potratom,
 4. podmienečným vylúčením alebo
 5. dňom, kedy prestala byť žiačkou školy.

#TIP: Prečítajte si môj článok – Materská pri predčasniatkach, klik sem.


Moje praktické ebooky pre rodičov. Komplexne o častých životných situáciách rodičov


Pre viac info KLIK SEM.
Budeme mať bábätko
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.

Tehotenské

Podmienky:

Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Odkedy vzniká nárok na tehotenské?

Nárok na tehotenské vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným
dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva.

Výška tehotenského

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tehotenského zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu podľa § 55 ods. 2.

Poistenkyňa BUDE MAŤ nárok na výplatu tehotenského aj za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a skončenie tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

#TIP: Pozri si články v prémiovej časti pre TEHOTNÉ, klik sem


Aj vojačky a policajtky

V systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zavádza „tehotenské“ ako nový druh dávky nemocenského zabezpečenia pre policajtky a profesionálne vojačky vo výške 200 eur mesačne.

Nárok na výplatu tehotenského vzniká od začiatku mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.

Výpočet predpokladaných nákladov na výplatu tehotenského vychádza z priemerného počtu tehotných profesionálnych vojačiek v roku 2019 (105), pričom sa očakáva, že dávku bude profesionálna vojačka poberať 5 ukončených mesiacov.


A čo mamičky na rodičovskej dovolenke? Budú mať nárok na tehotenské?

Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia:


a) nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu,
b) povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

PRÍKLAD: Janka je doma na rodičovskej dovolenke. Pracovný pomer jej stále trvá. Tým, že je na rodičovskej dovolenke, má prerušené nemocenské poistenie. To ale nevadí. Janka otehotnie. Nárok na tehotenské jej vznikne od 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pretože nárok na tehotenské vzniká aj v obodbí preručenia nemocenského poistenia počas čerpania rodičovskej dovolenky.

Takže sa navrhuje, aby aj v prípade „reťazových pôrodov“ bol zachovaný nárok na tehotenské rovnako ako pri materskom.


Odkedy to bude platiť?

Vyššie popísané zmeny sa navrhujú k 1.4.2021, kedy by zákon mal nadobudnúť účinnosť.

Tento návrh je však zatiaľ iba na vláde. Uvidíme, aká finálna verzia bude napokon schválená až parlamentom.

Článok budem priebežne aktualizovať, pričom podrobnejšie informácie aj s príkladmi uverejním v praktickom infomateriáli.


A čo ženy, ktoré sú tehotné už teraz?

Podľa návrhu zákona: „Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021.“

Navrhuje sa, aby od účinnosti právnej úpravy priznávania novej dávky tehotenské vznikol nárok na túto dávku aj tehotným mamičkám, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti novely vo vyššom štádiu tehotenstva, ako vyžaduje zákon, ale k tomuto dňu spĺňajú všetky podmienky na vznik nároku na tehotenské.

Ich nárok na základe žiadosti o tehotenské Sociálna poisťovňa posúdi a určí výšku tehotenského nie k prvému dňu 27. týždňa pred lekárom určeným predpokladaným dňom pôrodu, ale ku dňu účinnosti zákona, ktorým bude
tehotenské zavedené do právneho poriadku SR.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

4 komentáre on Príspevky pre tehotné: kto bude mať nárok?

 1. Dobrý deň, momentálne je účinnosť posunutá až na 1.4.2021. Tehotenské bude priznávané od tohto dátumu. Záleží aj od finálneho schválenia v parlamente.

 2. Dobry den,

  Prosim Vas o odpoved.

  Som tehotna od juna, v marci mam termin. Ak sa tehotensky prispevok v SR schvali, budem mat narok nan aj ja? Materska mi zacina koncom januara 2021.Vyplati sa spatne od mojho 4.mesiaca tehotenstva?
  Dakujem.

 3. Príspevok ešte schválený vôbec nie je. Preto nemožno s istotou povedať kto bude mať nárok alebo nie. Prebieha legislatívny proces, veľa vecí sa ešte môže pomeniť.

 4. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či aj ja budem mat nárok, alebo nie na tehotenský príspevok, ktorý je schválený od 1.1.2021,keďže som tehotná,momentale 6tt,ale som na rodičovskom príspevku so synom od roku 2018.Ďakujem za odpoveď. Monika Bartošova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *