Aby ste mali nárok na dávku v nezamestnanosti („podporu“), musíte splniť tieto podmienky:


 Dovolím si ešte popísať postup po ukončení pracovného pomeru.

Ešte na záver predsalen upozorním,