Od 1.1.2019 môžu obaja rodičia poberať materské súčasne.  A čo poberanie rodičovského príspevku popri materskom?

Od januára 2019 si rodiny finančne prilepšili

Ako to bolo v roku 2018?

V roku 2018 bolo nastavenie také, že ak otec pobera materské na staršie dieťa a matka začaapoberať materské na mladšie dieťa, tak Sociálna poisťovňa zastavila materské pre otca. Mnohokrát tak otcovia nestihli vyčerpať celý nárok na materské. Stávalo sa to predovšetkým, ak majú rodičia v kratšej dobe deti po sebe.

V roku 2019 už môžu rodičia poberať materské súčasne – ako?

Národná rada schválila v októbri 2018 novelu zákona o sociálnom poistení. Okrem množstva iných zmien bolo prijatá i nasledovné zmena: Otec bude môcť poberať materské na staršie dieťa a SÚČASNE mama na mladšie dieťa. Novela  platí od 1.1.2019.

Stále však platí, že nie je možné, aby poberali obaja rodičia materské na TO ISTÉ DIEŤA.


Ani jeden rodič nesmie počas poberania materského poberať rodičovský príspevok

Napriek rôznym zavádzajúcim informáciám na internete, stále platí i v roku 2019, že počas toho ako jeden z rodičov poberá materské (celý kalendárny mesiac), nesmie druhý poberať rodičovský príspevok. Vôbec, nie je podstatné, či by ho poberal na staršie alebo mladšie z detí.

Príklad: Rodičia majú spolu jedno dieťa 15 mesačné. Mama poberá na dieťa rodičovský príspevok. Je tehotná. Bude si žiadať o materské 12.12.2018. Nakoľko nemôže poberať súčasne aj rodičovský príspevok aj materské, informuje UPSVAR, že si bude žiadať o materské k danému dátumu a následne doloží rozhodnutie SOCPOIST o priznaní materského. UPSVAR jej odníme rodičovský príspevok. Ani otec nemôže v danom čase poberať rodičovský príspevok. Otec si však chce požiadať o materské na staršie dieťa. Keby si požiadal v roku 2018, nebude mu priznané, pretože matka poberá od decembra materské. Avšak už od 1.1.2019 bude možné, aby obaja rodičia poberali materské (jeden na staršie, druhý na mladšie dieťa), takže otec si začiatkom roka 2019 požiada o materské na staršie dieťa.


Pripravila som praktické ebooky s množstvom príkladov a informácií.V ponuke nájdete 10 rôznych situácií rodičovMaximálne materské v roku 2020

Aká je maximálna výška materského v roku 2020? Materské sa vypláca za dni.

Ide o sumu 1498,70 EUR pri 30dňovom dni a 1548,70 EUR pri 31dňovom dni.

#TIP : prečítajte si môj článok Maximálne materské v roku 2020 pre bližšie info a čísla…klik sem.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.