Máte dieťa do troch rokov veku a narodilo sa Vám druhé? Máte dve deti krátko po sebe? Môžete si požiadať o tento príspevok! Keď si nepodáte žiadosť, nedostanete. Nie, každý úradník Vám spomenie túto možnosť príspevku. Ide o sumu minimálne 82,20 eur (teda dvakrát po 41,10 eur). V niektorých prípadoch 123,30 eur (teda trikrát po 41,10 eur).

Príspevok na starostlivosť o dieťa je obvykle známy ako príspevok na súkromnú škôlku. Nárok na neho má rodič, ktorý je zárobkovo činný a z tejto činnosti je dôchodkovo poistený. V tomto prípade však zákon o príspevku na starostlivosť uvádza, že za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského, avšak najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Aké sú teda podmienky pre získanie tohto príspevku?

1. Vaše staršie dieťa nemá ešte tri roky. Príspevok sa žiada na toto staršie dieťa.
2. Narodilo sa Vám druhé dieťa.
3. Ako matka, poberáte materské, bolo Vám priznané zo Sociálnej poisťovne.
4. Staráte sa o deti. Je samozrejmé, že ak je otec na materskej so starším dieťaťom, nemôžete si na neho žiadať príspevok Vy ako matka s tým, že sa o neho staráte. Lebo sa stará otec a poberá materské.

Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.

Ako požiadať o tento príspevok?

1. Ak spĺňate vyššie uvedené, podáte si na UPSVAR žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa. Podľa mojich informácií by mali mať na túto situáciu na úrade osobitné tlačivo. Žiadosť si podávate po narodení druhého dieťaťa.


2. Priložíte fotokópiu rodného listu staršieho a mladšieho dieťaťa, rozhodnutie o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne.


3. Príspevok je vo výške 41, 10 EUR na mesiac.


4. Tento príspevok Vám vyplatia za obdobie max.  do 6 týždňov veku mladšieho dieťaťa. Obvykle príde celá suma na účet naraz.


5. Tento príspevok sa nemôže vyplatiť za obdobie, kedy Vám ešte prišiel rodičovský príspevok na staršie dieťa za celý kalendárny mesiac.

6. Nárok na tento príspevok zaniká po uplynutí 6 mesiacov od mesiaca, za ktorý sa mal vyplatiť. Veľmi – veľmi zjednodušene povedané, môžete si neho požiadať aj spätne, ale max do cca 6 mesiacov od narodenia druhého dieťaťa. Informujte sa na ÚPSVAR, či ste ešte v lehote ak si žiadate neskôr.


O príspevok si môžete požiadať v podstate akonáhle už máte rodný list mladšieho dieťaťa a rozhodnutie o materskom zo Sociálnej poisťovne.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV