Parlament schválil koncom roka 2020 novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza dlhšie ošetrovné. Aj to krátkodobé, a nové dlhodobé. Koľko dní ošetrovného budete môcť po novom čerpať? a za akých podmienok?

Krátkodobé ošetrovné – Viac dní ošetrovného

V súčasnosti je možné čerpať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne maximálne 10 za sebou idúcich kalendárnych dní. Samozrejme podľa dĺžky potreby ošetrovania, ktorú stanovuje lekár.

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Vypláca sa po tom ako ošetrujúci lekár skonštatuje, že je potrebná osobna a celodenná starostlivosť o člena rodiny a Vy si samozrejme požiadate o ošetrovné prostredníctvom osobitného tlačiva.

Po novom, by maximálna dĺžka tohto krátkodobého ošetrovného sa mala zvýšiť z 10 na 14 kalendárnych dní.

#TIP: Pozrite si ponuku článkov o OČRKE v prémiovom obsahu


Krátkodobé ošetrovné – rozširuje sa okruh ošetrovaných osôb

Od 1.4.2021 bude možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Napríklad už aj na príbuzných v priamom rade (ošetrovné tak bude možné poberať aj na starých rodičov a vnukov), taktiež aj na súrodencov.

Momentálne je možné poberať ošetrovné na manžela/manželku, deti, rodičov, svokrovcov).

#TIP: Som nezamestnaný/á a chcem si požiadať o ošetrovné (možnosti)

Moje praktické ebooky pre rodičov na rôzne životné situácie


Zavádza sa dlhodobé ošetrovné – o čo ide?

Zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré môže trvať až 90 dní.

Aké sú podmienky?

Ak boli Vaši blízki príbuzní aspoň 5 dní hospitalizovaní v zariadení ústavnej starostlivosti a následne po prepustení z ústavnej starostlivosti je potrebné sa o nich starať v domácom prostredí najmenej 30 dní, bude možné čerpať tzv. dlhodobé ošetrovné.

Rovnako to platí v prípade paliatívnej starostlivosti (starostlivosť o osobu s nevyliečiteľnou chorobou).

Pri ošetrovaní blízkej osoby v tomto prípade sa budú môcť osoby aj prestriedať, a to po 30 dňoch. Ošetrovné však bude vyplatené v úhrne maximálne 90 dní všetkým ošetrujúcim osobám.

Zákon a teda aj všetky vyššie uvedené zmeny nadobúdajä účinnosť 1. apríla 2021.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV