Krátka INFO: Budú musieť tehotné ženy i naďalej platiť poplatok 10 EUR na pohotovosti? Boli prijaté zmeny!

Článok AKTUALIZOVANÝ!!

S účinnosťou od 1. apríla 2018 tehotné ženy, ktoré navštívia pohotovosť (bude im poskytnutá zdravotná starostlivosť ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s tehotenstvom), nebudú platiť poplatok 10 EUR.

Národná rada SR prijala novelu zákona, ktorým bude poplatok 10 EUR v prípade navštívenia pohotovosti tehotnou ženou v súvislosti s tehotenstvom, zrušený.

Pôvodný článok:

Po poslednom rokovaní parlamentného výboru NR SR pre zdravotníctvo sa navrhuje zmena týkajúca poplatkov, ktoré sú vyberané na pohotovostiach. V médiách zarezonoval prípad tehotnej ženy, ktorá sa mylne domnievala, že rodí a preto navštívila pohotovosť. Následne bol od nej vypýtaný poplatok 10 EUR. Vzhľadom na túto situáciu sa momentálne navrhuje takáto ZMENA.

  • Ak tehotná žena navštívi pohotovosť (ústavná pohotovostná služba), bude musieť poplatok 10 EUR zaplatiť. ALE
  • Má možnosť do 10 pracovných dní odkedy túto sumu zaplatila, požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o PREPLATENIE tejto úhrady.
  • Súčasťou žiadosti o preplatenie 10 EUR z pohotovosti musí byť i DOKLAD o úhrade sumy (napríklad poklad z registračnej pokladne) a správa z pohotovosti (správa o poskytnutí urgentnej zdravotnej starostlivosti)
  • Zdravotná poisťovňa po zistení, že žene bola poskytnutá zdravotná starostlivosť z dôvodu tehotenstva, jej poskytne refundáciu do 90 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o preplatenie.

Tieto zmeny sú momentálne ešte len navrhované. Návrh na zmenu príslušného zákona ešte len smeruje do pléna parlamentu a tam môže byť samozrejme zmenený.